Vedic Art

Gatunek malarski  – Malarstwo Intuicyjne – to metoda rozwoju i poszerzania swojej świadomości poprzez malowanie intuicyjne. Nie wymaga od uczestnika żadnego przygotowania malarskiego. Stwarza przestrzeń do samopoznania. Daje wgląd do tego, co piękne w nas samych, jak również pokazuje i oswaja nasze cienie.

Format: niestandardowy; Wykonanie: acryl


Martwa Natura
Gatunek malarski obejmujący kompozycje, zwykle malarskie lub rysunkowe, składające się ze stosunkowo niewielkich, nieruchomych, najczęściej nieożywionych przedmiotów, dobranych ze względów kompozycyjno-estetycznych lub symbolicznych.
Format: A1, A2; Wykonanie: ołówek

Postać
Rysunek – kompozycja linii wykonana na płaszczyźnie, polegająca na nanoszeniu na powierzchnię walorów wizualnych przy użyciu odpowiednich narzędzi. Także dział sztuk plastycznych.
Format: A2, A3; Wykonanie: ołówek, węgiel

Portret
Podobizna, konterfekt (fr. portrait; łac. protrahere – wydobyć na światło dzienne, wyjawiać, pokazać; contrafacere – naśladować) – artystyczny wizerunek (malarski, rzeźbiarski, graficzny, rysunkowy) konkretnej osoby lub grupy osób, ukazujący zewnętrzne podobieństwo oraz niekiedy cechy charakteru portretowanych.
Format: A3; Wykonanie: ołówek, acryl

Koń
Konie w średniowieczu różniły się wielkością, budową i rasą od dzisiejszych. Były np. przeciętnie mniejsze.
Były też istotniejsze dla społeczeństwa niż dziś, odgrywały kluczową rolę w walcerolnictwie i transporcie.
Jeździectwo klasyczne (dresaż klasyczny) – jest pierwowzorem współczesnego ujeżdżenia sportowego i wywodzi się z technik szkolenia koni do jazdy wierzchem rozwijanych w Europie przez ponad dwa tysiące lat.
Podstawowe zasady klasycznego jeździectwa zostały sformułowane przez greckiego dowódcę Ksenofonta 
(ok. 430 p.n.e. – ok. 355 p.n.e.) w jego dziele pt. “Sztuka jeździecka”.
Format: A2, A3; Wykonanie: ołówek, acryl

“Kobieta -Tajemnica Miłości”
Malarstwo – obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub trzywymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich.
Format: A1; Wykonanie: acryl

Dzieło Pauliny Wiewiór (Kucińskiej), pt. “Kobieta – Tajemnica Niagary”, przedstawia symbolikę żywiołów, z którymi ludzka egzystencja, spotyka się na co dzień. Obraz interpretowany w kategorii psychologicznej skłania do refleksji nad przepływem elementów emocjonalnych w ciele i zwraca uwagę na bardzo ważny aspekt w komunikacji międzyludzkiej, odważne wyrażanie swojej natury – uczuć, myśli, emocji. Informuje, że duchowe oczyszczenie jest codzienną praktyką każdej istoty, ponieważ wyrównuje energetykę i witalizuje ludzki organizm. Kobieta w świadomy sposób przedstawia Państwu swoją odwagę, siłę, niezależność i tajemniczość. Portret wypełnia kolor niebieski, który symbolizuje żywioł wody i przekraczanie ludzkich granic w celu przejścia strefy komfortu i rozwinięcia pełni indywidualnego potencjału.

Dzieło Pauliny Wiewiór (Kucińskiej) , pt. “Kobieta – tajemnica Nirwany”, przedstawia stan niebytu, błogości, zawieszenia między życiem, a śmiercią. Jest idealną formą istnienia, pozbawioną wszelkich emocji, pragnień i obaw. Malarka zaczerpnęła to pojęcie z kultury Dalekiego Wschodu, a konkretnie hinduizmu i buddyzmu. Nirwana była częstym motywem, pojawiającym się w utworach epoki Młodej Polski. Zaprezentowana ciepła barwa, symbolizuje Błogosławieństwo Kobiecości w całym znaczeniu i oddaniu tego słowa oraz miłość, tajemniczość, odwagę, indywidualizm, siłę, determinację, niezależność, ochronę i kontakt duchowy ze źródłem istnienia i wewnętrznym światłem, które promienieje z istoty ludzkiej i podnosi wibrację ludzkiej egzystencji.


Reprodukcja
Wierne kopie obrazów, które są malowane przez utalentowanych artystów, często absolwentów Akademii Sztuk Pięknych. Malarze ci dysponują odpowiednim talentem i cierpliwością, która przejawia się w oddawaniu szczegółów dzieła. Jest to niezwykle ważne ponieważ reprodukcje na płótnie powinny wyróżniać się dokładnością i precyzją w oddaniu nawet najmniejszych szczegółów.
Format: A3; Wykonanie: acryl