Martwa Natura
Gatunek malarski obejmujący kompozycje, zwykle malarskie lub rysunkowe, składające się ze stosunkowo niewielkich, nieruchomych, najczęściej nieożywionych przedmiotów, dobranych ze względów kompozycyjno-estetycznych lub symbolicznych.
Format: A1, A2; Wykonanie: ołówek

Postać
Rysunek – kompozycja linii wykonana na płaszczyźnie, polegająca na nanoszeniu na powierzchnię walorów wizualnych przy użyciu odpowiednich narzędzi. Także dział sztuk plastycznych.
Format: A2, A3; Wykonanie: ołówek, węgiel

Portret
Podobizna, konterfekt (fr. portrait; łac. protrahere – wydobyć na światło dzienne, wyjawiać, pokazać; contrafacere – naśladować) – artystyczny wizerunek (malarski, rzeźbiarski, graficzny, rysunkowy) konkretnej osoby lub grupy osób, ukazujący zewnętrzne podobieństwo oraz niekiedy cechy charakteru portretowanych.
Format: A3; Wykonanie: ołówek, acryl

Koń
Konie w średniowieczu różniły się wielkością, budową i rasą od dzisiejszych. Były np. przeciętnie mniejsze.
Były też istotniejsze dla społeczeństwa niż dziś, odgrywały kluczową rolę w walcerolnictwie i transporcie.
Jeździectwo klasyczne (dresaż klasyczny) – jest pierwowzorem współczesnego ujeżdżenia sportowego i wywodzi się z technik szkolenia koni do jazdy wierzchem rozwijanych w Europie przez ponad dwa tysiące lat.
Podstawowe zasady klasycznego jeździectwa zostały sformułowane przez greckiego dowódcę Ksenofonta 
(ok. 430 p.n.e. – ok. 355 p.n.e.) w jego dziele pt. “Sztuka jeździecka”.
Format: A2, A3; Wykonanie: ołówek, acryl

“Kobieta -Tajemnica Miłości”
Malarstwo – obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub trzywymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich.
Format: A1; Wykonanie: acryl

Reprodukcja
Wierne kopie obrazów, które są malowane przez utalentowanych artystów, często absolwentów Akademii Sztuk Pięknych. Malarze ci dysponują odpowiednim talentem i cierpliwością, która przejawia się w oddawaniu szczegółów dzieła. Jest to niezwykle ważne ponieważ reprodukcje na płótnie powinny wyróżniać się dokładnością i precyzją w oddaniu nawet najmniejszych szczegółów.
Format: A3; Wykonanie: acryl